Co je vaším cílem?

Snažíme se praktickou formou ukázat, jak postupovat, aby se člověk nenechal napálit. Naším cílem není říkat studentům, co mají číst nebo dokonce, komu a čemu věřit, ale jak se vyznat ve světě informací kolem nás. Ne každá zpráva na internetu, kterou najdeme nebo nám pošle kamarád, je pravdivá. Zároveň chceme pomoci učitelům zatraktivnit výuku mediální gramotnosti.

Existuje mnoho projektů proti dezinformacím. Proč tedy ještě úniková hra na toto téma?

Zaujmout žáky přednáškou či výkladem v hodině nemusí být jednoduché. Téma dezinformací a manipulací má velkou výhodu, že se každý s nimi ve svém životě setkává. Někteří lidé ale informace třídí podle toho, jak se jim líbí jejich obsah, či kdo jim je poslal. Naše úniková hra nazvaná Fakescape poskytuje studentům nenucenou a hravou formou návod, jak prakticky nakládat s informacemi, se kterými se denně potkávají. Pro učitele je pak náš projekt návodem, jak zajímavě učit a zvyšovat mediální gramotnost.

Kdo vás platí?

Náš projekt vznikl jako příspěvek do mezinárodní soutěže P2P Digital Challenge, které se účastní stovky univerzit po celém světě. Na rozjezd projektu jsme (stejně jako všechny soutěžní projekty) získali finance od Facebooku, který soutěž organizuje. Za naši činnost nás v tuto chvíli platí školy (ceník naleznete v sekci Pro učitele), vybrané peníze však míří zpět do projektu na vylepšení hry, tisk, grafiku, nakoupení obálek, placek a dalšího vybavení. Odměnou všem zapojeným tak jsou především získané kredity do školy.

Slavili jste s vaší hrou nějaké úspěchy?

V lednu 2019 jsme získali druhé místo v celosvětové soutěži P2P Digital Challenge sponzorované i Facebookem.

Fakescape se umístil mezi nejlepšími třemi projekty v Ceně Gratias Tibi 2019 v kategorii do 30 let.

V roce 2019 se náš projekt umístil mezi nejlepšími pěti v v Cenách SDGs 2019 v kategorii Veřejná sféra.

Jak si zahrát vaši hru?

Stačí jen napsat na e-mail info@fakescape.cz a domluvit se s našim týmem.

A jaký je nejrychlejší čas dopadnutí padoucha?

Nejrychlejší čas drží družstvo Nudistická manipulace větrákem ze Střední průmyslové školy zeměměřičské v Praze, které uniklo za 10 minut a 38 sekund!