Co je vaším cílem?

Snažíme se praktickou formou ukázat, jak postupovat, aby se člověk nenechal napálit. Naším cílem není říkat studentům, co mají číst nebo dokonce, komu a čemu věřit, ale jak se vyznat ve světě informací kolem nás. Ne každá zpráva na internetu, kterou najdeme nebo nám pošle kamarád, je pravdivá. Zároveň chceme pomoci učitelům zatraktivnit výuku mediální gramotnosti.

Existuje mnoho projektů proti dezinformacím. Proč tedy ještě úniková hra na toto téma?

Zaujmout žáky přednáškou či výkladem v hodině nemusí být jednoduché. Téma dezinformací a manipulací má velkou výhodu, že se každý s nimi ve svém životě setkává. Někteří lidé ale informace třídí podle toho, jak se jim líbí jejich obsah, či kdo jim je poslal. Naše úniková hra nazvaná Fakescape poskytuje studentům nenucenou a hravou formou návod, jak prakticky nakládat s informacemi, se kterými se denně potkávají. Pro učitele je pak náš projekt návodem, jak zajímavě učit a zvyšovat mediální gramotnost.

Kdo vás platí?

Náš projekt vznikl jako příspěvek do mezinárodní soutěže P2P Digital Challenge, které se účastní stovky univerzit po celém světě. Na rozjezd projektu jsme (stejně jako všechny soutěžní projekty) získali finance od Facebooku, který soutěž organizuje. Za naši činnost nás však nikdo neplatí a jediným naším ziskem z projektu jsou získané kredity do našeho studijního programu.

Jak si zahrát vaši hru?

Stačí jen napsat na e-mail info@fakescape.cz a domluvit se s našim týmem.