Fínsko ako inšpirácia pre české a slovenské školstvo, ale aj ako vzor k boji s dezinformáciami

Všetci vieme, že severské štáty Fínsko, Dánsko alebo Švédsko sú známe vysokou úrovňou svojho školstva. Fínsko sa často spomína ako inšpirácia aj v našich končinách. Na Slovensku o tom hovorila ministerka školstva Martina Lubyová a v Česku zas bývalý minister školstva Marcel Chládek

V čom sa vlastne Fínske školstvo líši od školstva v Českej a Slovenskej republike?

Fínsko od 70. rokov neustále zavádza vzdelávacie reformy. V porovnaní s českým a slovenským školstvom kladie väčší dôraz na kvalitu učiteľov na základných školách a na ich neustále vzdelávanie. Zároveň sa snaží o kultúru dôvery vo vzdelávacie inštitúcie a samotných učiteľov či lektorov.

Všetky spomenuté zmeny v školstve sú ale výsledkom takmer 50 – ročného úsilia Fínov zlepšovať svoje školstvo. To je práve to, čo v Česku a na Slovensku nerobíme. Nedostatočne reformujeme naše vzdelávacie inštitúcie. Odráža sa to potom na tom, že vzdelávací systém u nás je pomalý, čo sa týka reflektovania zmien. V súčasnosti je totiž človek zavalený informáciami a musí byť informačne gramotný tzn. vedieť rozlíšiť relevantné fakty od nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií. A znovu je to Fínsko, ktoré sa na základe indexu mediálnej gramotnosti zo správy organizácie Open Society Institute z marca 2018 umiestnilo na prvej priečke medzi 35 európskymi krajinami (nielen členmi EU).

Zdroj: Open Society Institute- Sofia, 2018

 

Čo robí Fínsko inak ako MY v boji s dezinformáciami?

Vzdelávanie, vzdelávanie a ešte raz vzdelávanie. Fínske školstvo vzdeláva pomocou edukačných projektov nielen žiakov na školách, ale umožňuje aj učiteľom sa denne dve hodiny venovať svojmu profesijnému rozvoju.

Jednou z najvýznamnejších organizácií, ktorá sa snaží v spolupráci so školami vo Fínsku zlepšovať školstvo je organizácia Factabaari. Táto online fakt-checkingová platforma je podobná napríklad našej fakt-checkingovej platforme Demagog, ale má ale vo fínskej spoločnosti „lepšie postavenie“.Práve kultúra dôvery vo vzdelávacie inštitúcie a projekty vo Fínsku, umožňuje podobným iniciatívam bojujúcim proti dezinformáciám a hoaxom učiť informačnú gramotnosť dlhodobo, a to nielen deti ale i učiteľov.

Dobrá správa je, že v Čechách a na Slovensku môžeme hovoriť o náraste projektov a iniciatív, v ktorých lektori navštevujú základné a stredné školy a vzdelávajú žiakov pomocou interaktívnych hier. Bohužiaľ ale väčšina z nich nemá so školami vytvorenú dlhodobejšiu spoluprácu. Problémom je aj to, že sa vzdelávanie v oblasti informačnej gramotnosti sústreďuje predovšetkým na žiakov, a pritom sú známe prípady učiteľov, ktorí svojím žiakom odporúčali ako relevantný zdroj informácií Parlamentní listy, Hlavný denník alebo Sputnik.

Factabaari (FactBar)

Je nestranná, online fakt-checkingová platforma, ktorá  sa snaží o zvýšenie faktickosti v predvolebných debatách. Prvý projekt, ktorému sa iniciatíva Factabaari  venovala boli Európske voľby v roku 2014. V rámci predvolebnej debaty sa snažila vysvetliť najčastejšie dezinformácie o Európskej únii. O rok neskôr Factabaari spustila oceňovanú online fakt-checkingovú kampaň k fínskym parlamentným voľbám, pri ktorej overila viac ako 30 tvrdení kandidátov. V roku 2016 až 2018 sa Factabaari zapojila do úspešného projektu Finish Faktabaari EDU project, v ktorom spolupracovala s bilingválnym gymnáziom v Helsinkách (Helsinki French-Finish School). Od roku 2017 spolupracuje aj s inými fínskymi školami. Prostredníctvom metódy overovania faktov vzdeláva v kritickom myslení žiakov aj učiteľov.

Eva Medzihorská