Hijacked brain: Co dělat, aby děti nebyly závislé

Blogový článek Hijacked brain: Co dělat, aby děti nebyly závislé
Adéla Schreiberová
18. 5. 2023

Jak předcházet závislosti adolescenců před tím, než si ji vytvoří? Stejně jako u jiných závislostí, i tady existuje několik rad a tipů vycházejících z vědeckých poznatků, jak se závislosti a jejím negativním dopadům vyvarovat.

Multitasking

Ačkoliv všechny faktory zmíněné v předchozích dílech série nutí teenagery věnovat se sociálním sítím neustále, dlouhodobě je to pro ně neudržitelné. Je nutné, aby se děti naučily komunikovat své potřeby s jedincem na druhém straně chatu a aby důsledně dodržovaly dohodnuté postupy. Příkladem může být chatování během výuky. Stačí, aby teenager před začátkem hodiny napsal kamarádovi, že si dá na hodinu pauzu od komunikace. Nebude tak docházet k multitaskingu. Úzkost a strach, který z těchto faktorů vyplývá, se tak může snížit.

Vypnout si zvukové notifikace

Notifikace jsou důmyslným vynálezem sociálních sítí, jak uživatele donutit věnovat jim pozornost. Jedinci si na základě notifikací vytváří podmíněný reflex, kdy zvuk notifikace v nich vyvolává potřebu a touhu se sítím věnovat. Stejně jako všechny reflexy, i tento se dá odstranit nebo oslabit. Stačí si na mobilu vypnout zvukové notifikace a vibrace, aby potřebu scrollovat Instagram vyvolala pouze vlastní, vnitřní potřeba, nikoliv pokyn ze strany distributora těchto sítí.

Dobrovolnictví

V tomto kontextu se zdá, že se jedná o poměrně atypickou radu. Dobrovolnictví je jeden ze způsobů, jak se více včlenit do komunity kolem sebe a získat tak pocit, že někam patřím a že svým chováním pomáhám prospěšné věci. Oba tyto faktory výrazně přispívají k vyššímu sebevědomí. Kromě toho je dobrovolnictví prospěšná věc, se kterou se pojí i obdiv ostatních. To samozřejmě přispívá k uspokojení potřeby sociálního uznání. V neposlední řadě pomáhá častokrát rozvíjet sociální dovednosti, které jsou pro adolescenty velmi důležité.

S přáteli jde všechno lépe

Teenageři musí trávit dostatek času s lidmi offline. Jedná se o radu, která se velmi nabízí, avšak je kvůli své jednoduchosti často opomíjená. Děti nemusí se svými přáteli trávit každý den tři hodiny, aby přestaly mít potřebu používat sociální sítě. Jde primárně o kvalitně strávený čas plný naplňujících lidských interakcí. To znamená, že se určitou dobu soustředí pouze na druhého člověka a ne na nic zbytečně rozptylujícího. Hodinový rozhovor s kamarádem, kde se jeden věnuje druhému, naslouchá a je schopný řádně reagovat, je nejlepším nástrojem pro učení sociální kompetencí, a tedy pro uspokojení sociálních potřeb.

Závěr

Digitální revoluce dopomohla ve mnoha ohledech tomu, jak lidé dnes žijí. Zjednodušila a zefektivnila spoustu lidských činností a interakcí. Ono zjednodušení a efektivita má i své stinné stránky, a to primárně ve své potenciální návykovosti. Díky specifickým charakteristikám, které jsou dány biologickým a psychickým vývojem, jsou teenageři nejvíce náchylnou skupinou na závislost na sociálních sítích. Naštěstí existují ale i jednoduché triky, jak se případné závislosti vyvarovat a stále si zdravě užívat přívalu dopaminu z liku u selfíčka.

Zdroje:

Úvodní foto: trunggom, Pixabay

SOCIAL MEDIA ADDICTION AND YOUNG PEOPLE: A SYSTEMATIC REVIEW OF LITERATURE. (2020). Journal of critical reviews, 7(13), 1-6. https://doi.org/10.31838/jcr.07.13.97
Wahlstrom, D., White, T., & Luciana, M. (2010). Neurobehavioral evidence for changes in dopamine system activity during adolescence. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 34(5), 631-648. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2009.12.007
Burhan, R., & Moradzadeh, J. (2022). Neurotransmitter Dopamine (DA) and its Role in the Development of Social Media Addiction. Journal of Neurology & Neurophysiology, 22(7), 1-2. https://www.iomcworld.org/open-access/neurotransmitter-dopamine-da-and-its-role-in-the-development-of-social-media-addiction.pdf
Griffiths, M. D. (2018). Adolescent social networking: How do social media operators facilitate habitual use?. Education and Health journal, 36(3), 66-70. https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/35779/1/13313_Griffiths.pdf
Giedd, J. N., & Chief, M. D. (2012). The Digital Revolution and Adolescent Brain Evolution. Journal of Adolescent Health, 51(2), 101 – 105. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.06.002

Podpořte Fakescape.

Váš pravidelný dar zajistí vývoj kvalitních workshopů a materiálů pro širokou veřejnost.

Každý dar se počítá. Darujte pravidelně.

3 000 Kč/měsíčně

1 500 Kč/měsíčně

1 000 Kč/měsíčně

800 Kč/měsíčně

500 Kč/měsíčně

300 Kč/měsíčně