Kde začíná severokorejská propaganda?

Kde začíná severokorejská propaganda?
Lucie Lydia Petera
15. 4. 2024

Zdroj: Tomoyuki Mizuta, Pixabay

Severokorejci žijí v silném vlivu všudypřítomné propagandy, které jsou vystavovány už v mateřských školkách, kde memorují velké množství idealizovaných příběhů o Kim Il-sŏngovi a Kim Čong-ilovi. Nazpaměť se učí nespočet reálných a ještě častěji nereálných příběhů o Kim Il-sǒngových hrdinských činech. 

Přednášky na univerzitách, předmluvy knih i začátky článků začínají citátem od ,,velkého vůdce” nebo ,,drahého vůdce”.1 Severokorejské učebnice vždy uvádí pouze úspěšné obranné války, jakékoliv selhání je způsobeno neschopnými a zkorumpovanými úředníky. Z dávné historie vyzdvihuje především království Kogurjŏ2 (고구려), neboť jeho hlavní město se nacházelo v oblasti dnešního Pchjŏngjangu. Zatímco Sŏul se zmiňuje pouze okrajově, Pchjŏngjang je označován za tradiční centrum Koreje.3

Jak to všechno začalo

Přelom 50. a 60. let přinesl vytvoření nového obrazu Kim Il-sŏnga jako hrdiny a chvályhodného bojovníka. Přepsaly se dějiny a vytvářelo se množství nového propagandistického materiálu, který vznikal za účelem šíření a zaměření pozornosti ke Kim Il-sŏngově postavě. Nová éra Čučche (severokorejské ideologie) byla spojena se dnem Kim Il-sŏngových narozenin. V KLDR se zavedl nový kalendář začínající rokem jedna 15. dubna 1912, což je narození velkého vůdce. 

Na obrazech byl obklopen lidmi, kteří k němu vzhlíželi, vytvářely se plakáty, brožury, billboardy atd., všechny tyto propagační předměty zobrazovaly lásku a starost ,,velkého vůdce” k jeho lidu. Toto společně s pravidelnými návštěvami a instruktážemi v zemědělských a průmyslových podnicích posilovalo jeho kult osobnosti.4 Oficiální prohlášení tvrdí, že během 15 let bojů proti Japonsku, se Kim Il-sŏng podílel na více než 100 000 bitvách. To by ale znamenalo účast na 19 bitvách denně. Jiné legendy o ,,velkém vůdci” tvrdí, že dokázal proměnit zrnka písku v rýži, ze šišek vytvořit kulky a překročil velkou řeku po spadaném listí na její hladině.5 Tato témata jsou prezentována v podobě mýtických pohádek severokorejským dětem již v ranném věku.

Obrazy se čistí speciálními kartáči

V 60. létech se Kim Il-sŏngovy portréty přinášejí do veřejných prostorů – kanceláří, tříd, obchodů, úřadů, domácností – najdeme je také ve veřejné dopravě (metro, tramvaje). Na konci 80. let přibyl k portrétu Kim Il-sŏnga i portrét Kim Čong-ila. Podobizny obou Kimů jsou v KLDR předmětem opravdové náboženské úcty. Jakékoliv poničení či zničení obrazů je považováno za politický zločin. Jejich čištění probíhá pravidelně speciálními kartáči, které se uchovávají ve střežených boxech.6 O ,,velkém vůdci” Kim Il-sŏngovi se píšou písně, eseje a básně, před národní hymnou se hraje píseň o maršálu Kim Il-sŏngovi. Dokonce jsou i po obou vůdcích pojmenované květiny kimilsŏngie (김일성화) a kimčŏngilie (김정일화).7 Veřejný prostor a školy ztrácí jakoukoliv neutralitu, nejedná se již o platformu pro diskuzi.

Propaganda je pánem času

KLDR přepisuje historii Koreje, která se učí na školách, podle svých potřeb. Během tohoto přepisování si propagandistický aparát nedělá starosti s konzistentností a realismem. Propaganda zasahovala do různých sfér. Jako příklad uvedeme narození Kim Il-sŏnga, jež se stalo 15. dubna 1912. Ve stejném dni a roce se potopila slavná loď Titanik. Severokorejská propaganda vytvořila příběh tvrdící, že Kim Il-sŏngovo narození má přímou spojitost s potopením Titaniku, kdy se jedná o začátek zhroucení západního kapitalismu a povstání myšlenky Čučche, což se dostalo i do školních učebnic.8 Rok narození Kim Čong-ila propaganda posunula z roku 1941 na 1942, aby se docílilo ,,božské” shody okolností, kdy poslední číslice data narození obou vůdců končily číslem 2 (Kim Il-sŏng 1912, Kim Čong-il 1942).9 Propaganda manipuluje s časem, jelikož vládce společnosti je vládcem času. Kultura a samotné fungování země jsou pro celý národ oslavou Kim Il-sǒnga a jeho odkazu.

V průběhu let se domácí literatura a tisk zveřejněný před rokem 1945 stala ohrožujícím pro státní ideologii, neboť v ní byly uvedeny původní verze Kim Il-sŏngovy biografie, než došlo k jejímu nahrazení oficiální verzí, a z důvodu ohrožení režimu je tato domácí literatura z období před rokem 1945 uložena ve speciálních depozitářích a povolený přístup má k němu pouze bezpečnostní agentura.10 Stejně tak politická a sociální literatura se zahraniční beletrií jsou skladovány ve zmíněných depozitářích. Mezi povolené zahraniční knihy patří výhradně přírodovědecké a technické knihy. Jakoukoliv mediální prezentaci má na starosti Korejská centrální zpravodajská agentura11 (KCNA, 조선중앙통신, čosŏn džungangtchongšin), která je řízena Korejskou stranou práce.

Zdroje:

1 Education System in North Korea. PSCORE. [online]. 2021. [cit. 21.12.2021]. Dostupné z: http://pscore.org/life-north-korea/forced-to-hate/.

2 Kogurjŏ bylo jedno ze tří království Koreje od 37 př. n. l. do 668 n. l., které během svého největšího rozsahu zahrnovalo i oblast jižního Mandžuska a sahalo až po jih poloostrova.

3 LANKOV, Andrei. The Official Propaganda in DPRK: Ideas and Methods. str. 65. 1995.

4 LEE, Chong-sik. Kim Il-Song of North Korea. Asian Survey, Vol. 7, No. str. 374-382. Published by: University of California Press, 1967. [online]. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/2642612.

5 MARTIN, Bradley K. Under the Loving Care of the Fatherly Leader: North Korea and the Kim Dynasty. str. 2. USA: St. Martin’s Press, 2006.

6 LANKOV, Andrei. The Official Propaganda in DPRK: Ideas and Methods. 1995.

7 SUH, Dae-sook. Kim Il-sung – The North Korean leader. str. 316, 443. Columbia University Press; Revised ed. edition, 1988.

8 “Täjangdžol” 태양절 Festival Slunce. namu.wiki. [online]. [cit. 15.12.2021]. Dosputné z: https://namu.wiki/w/태양절.

9 North Korea declare Kim Jong-un’s birthday a public holiday. The Telegraph. [online]. 23. 12. 2010. [cit. 18.12.2021]. Dostupné na: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/8221155/North-Korea- declare-Kim-Jong-uns-birthday-a-public-holiday.html 

10 MARTIN, Bradley K. Under the Loving Care of the Fatherly Leader: North Korea and the Kim Dynasty. USA: St. Martin’s Press, 2006.

11 KCNA byla založena 5. prosince 1946. Její oficiální stránky jsou dostupné na www.kcna.kp

Podpořte Fakescape.

Váš pravidelný dar zajistí vývoj kvalitních workshopů a materiálů pro širokou veřejnost.

Každý dar se počítá. Darujte pravidelně.

3 000 Kč/měsíčně

1 500 Kč/měsíčně

1 000 Kč/měsíčně

800 Kč/měsíčně

500 Kč/měsíčně

300 Kč/měsíčně