Slovník mediální výchovy

Svět mediální výchovy je plný pojmů. Tento slovník přináší základní definice těch, se kterými se často setkáváme a se kterými pracujeme jakožto vzdělávací organizace Fakescape. Najdete zde pojmy z oblasti žurnalistiky, falešných informací, ale i psychologie. Pojmy jsou navíc doplněny o tipy na aktivity nebo o otázky k zamyšlení. Díky tomu můžete využít tento slovník jak pro vlastní reflexi, tak pro práci ve školních skupinách nebo v knihovnách a volnočasových centrech. Budeme rádi, pokud podklady využijete a budete s nimi dále pracovat.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
M
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aféra Watergate

Aféra Watergate patří mezi nejznámější skandály, které se podařilo odhalit díky novinářské práci. Její zveřejnění vedlo  …

Agenda-setting

Agenda-setting (česky nastolování agendy) je pojem, který zpopularizoval výzkum Maxwella McCombse a Donalda Shawa …

Agentury

Agentura zpravodajská (též tisková) je novinářská organizace, získávající informace a vytvářející zpravodajský obsah, který poskytuje  …

Algoritmus

Algoritmus je systém, který určuje, jaký příspěvek se vám objeví na vaší facebookové zdi, na Instagramu, Tik Toku a dalších platformách.

Anonymní zdroje

Odvolávání se na anonymní zdroj je v žurnalistice dlouhodobě diskutované téma. Důvěryhodné novinářské články by totiž…

Autocenzura

Autocenzura je typem cenzury, kdy autor kvůli vnějším okolnostem ovlivňuje podobu článku. To se týká především výběru témat …

BeReal

BeReal je francouzská aplikace, která vznikla v roce 2020. Svou popularitu si ovšem získala až v roce 2022. Kouzlo aplikace…

Blog

Blog je webová stránka obsahující osobní reflexe, názory, komentáře, hypertextové odkazy, videa a fotografie autora. 

Bulvární média

Bulvár je masový sdělovací prostředek, u něhož klíčovou roli hrají emoce a aktuálnost. Základními znaky bulváru…

Cenzura

Cenzura je omezení a kontrola komunikace, a to jak umělecké, tak i té mimoumělecké. V našem prostředí je známá především

Circular Reporting

Circular reporting, česky falešné potvrzení nebo kruhové zpravodajství, je situace, kdy určitá informace vypadá, že pochází…

Clickbait

Clickbait je v překladu klikací návnada. Jedná se o titulek, který se čtenáře snaží nalákat, aby na něj klikl. Po rozkliknutí …

Datová žurnalistika

Datová žurnalistika využívá data k tomu, aby vyprávěla příběhy. Datoví novináři využívají programování k různým činnostem…

Deep fake

Deep fake je zjednodušeně řečeno jeden z typů fake news. Konkrétně jde o audiovizuální díla, jako například video, fotka nebo …

Dezinformace

Dezinformace jsou falešné zprávy, které se šíří s cílem zmanipulovat jejich příjemce – ať už jednotlivce, nebo celé skupiny. 

Dezinformační web

Slovo dezinformace označuje nepravdivou informaci, která je šířená záměrně a s cílem ovlivnit názor nebo rozhodování …

(Ne)Důvěryhodné zdroje

Než novinář zveřejní jakoukoliv informaci, měl by ji ověřit z několika na sobě nezávislých zdrojů a při tvorbě zpravodajství …

Doomscrolling

Už se vám někdy stalo, že jste dlouho do noci projížděli (scrollovali) zprávy, ze kterých vám bylo smutno? Pak …

Echo chambers

Echo chamber (komnata ozvěn) je název pro sociální jev, kdy se člověk dostává do prostředí, které podporuje jeho názory…

Editor/ka

Editor/ka je podle Internetové jazykové příručky člověk, který řídí vydávání novin, ale i rozhlasové nebo televizní vysílání. 

Elfové

Elfové uklízí nepořádek internetových trollů v online prostoru, kladou si za cíl boj s dezinformacemi. 

Etický kodex novináře

Novinářská etika je významná součást profesní či aplikované etiky, jež se snaží ustavit principy správného jednání v rámci …

Euromýty

Euromýty jsou mýty, které se týkají Evropské unie. Pokouší se tuto instituci pošpinit a často dochází k šíření nepřesných …

Facebook

Facebook je největší a nejúspěšnější sociální síť na světě. Uživatelé se zde bezplatně zaregistrují a mohou komunikovat…

Fact-checking

Fact-checking jako koncept vznikl ve dvacátých letech minulého století, kdy magazín TIME potřeboval ověřovat informace …

Fake news

Fake news můžeme přeložit jako falešné zprávy. Tyto zprávy úmyslně šíří nepravdivé informace a hojně se objevují …

FOMO

FOMO neboli Fear of Missing Out (strach ze zameškání) je pojem z angličtiny označující úzkost, která vzniká v souvislosti …

Gatekeeping

Gatekeeping je proces, který je využíván každým médiem k výběru informací. Tzv. gatekeepera si můžeme doslovně přeložit…

Greenwashing

Pojem greenwashing se poprvé objevil v kritické eseji environmentalisty Jaye Westervelda v roce 1986. Označuje způsob …

Hashtag

Hashtag je slovo nebo fráze označená symbolem #. Poprvé se hashtag objevil na Twitteru (X) v roce 2007. Nebyl …

Hatebait

Hatebait je typem online obsahu, který pracuje s negativními emocemi. Nejčastěji se pomocí kontroverzního tématu…

Hate speech

Hate speech by se dal do češtiny přeložit jako nenávistný projev, přičemž se toto označení vztahuje především na projev veřejný. 

Hoax

Hoax označuje falešnou, poplašnou, smyšlenou zprávu. Rozsáhlou databázi hoaxů včetně jejich ověření z nezávislých zdrojů…

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografii novinář použije v případě, kdy píše článek o obecné události nebo přetrvávajícím problému, ke kterému…

Instagram

Instagram je sociální síť určená k šíření videí a fotografií, která byla oficiálně spuštěna 6. října 2010, kdy byla k dispozici pouze…

Knihtisk

V polovině 15. století se v Evropě začal prosazovat knihtisk, umožňující mechanické a masové rozmnožování textu…

Kognitivní disonance

Kognitivní disonance je jeden ze základních psychologických pojmů. Jedná se o psychologický fenomén, při kterém člověk zažívá …

Konspirační teorie

Konspirační teorie představují teorie, které se snaží o vysvětlení těžko pochopitelných událostí nebo situací. Lidé se poté falešně…

Malinformace

Malinformace je typem informace, která je pravdivá, ale je vypuštěna za účelem někoho poškodit. Může jít například o zveřejnění něčích osobních údajů…

Manipulace fotkou

Manipulace fotografiemi jsou jedním z nástrojů, jak můžeme zkreslit realitu a vyvolat emotivní reakce. Možností, jak manipulátoři …

Masová média

Masová média nabízí obsahy ke krátkodobému užití (zábava, zpravodajství), které mají aktuální charakter …

Mediální gramotnost

Mediální gramotností se rozumí schopnosti, dovednosti a znalosti potřebné k uvědomělému hodnocení mediálních technologií,… 

Meme

Meme [mím, popř. mem či meme] je oblíbeným druhem zábavy mezi dnešními mladými lidmi, kteří s jeho pomocí reagují …

Meta

Meta je společnost zaštiťující sociální sítě jako Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, ale i výrobce VR brýlí Meta Quest. V roce 2021 …

Misinformace

Misinformace je dle Centra proti terorismu a hybridním hrozbám nesprávná informace, která na rozdíl od dezinformace …

Objektivita

Podle Denise McQuaila (2009) je objektivita definována jako soubor několika klíčových prvků. Je postojem ke shromažďování, …

Peoplemetry

Možná jste si někdy někde přečetli nebo slyšeli informaci o tom, na jaké pořady se v televizi dívá nejvíc lidí nebo jakou pohádku …

Perex

Perex je většinou tučně vytištěná úvodní část článku, která odpovídá na základní otázky: Kdo? Co? Kde? Jak? Proč? V úvodu perexu se uvádí místo …

Pink/Rainbow washing

Rainbow washing (nebo také pinkwashing) je metoda marketingu, kterou používají velké korporace, státy či politické strany. Principem je …

Prime time

Prime time známe v češtině pod pojmem hlavní vysílací čas. Jedná se o dobu, kdy sleduje televizi či poslouchá rádio nejvíce diváků a posluchačů. 

Propaganda

Propaganda je pojem, se kterým se setkáváme od roku 1622. Tehdy byl spojen s působením katolické církve v boji proti protestantské …

Publicistika

Publicistika tvoří spolu se zpravodajstvím dvě základní žurnalistická odvětví médií. Jejím cílem je čtenáře informovat, ovlivnit, …

Pulitzerova cena

Pulitzerova cena je významné americké ocenění v oblasti novinařiny, časopisů, online žurnalistiky, literatury a hudební tvorby. Od roku 1917 …

Rabbit hole

Rabbit hole neboli králičí nora odkazuje na fenomén sociálních sítí, který způsobuje, že uživatel začne zapadat do „králičí nory“. 

Rainbow/Pink washing

Rainbow washing (nebo také pinkwashing) je metoda marketingu, kterou používají velké korporace, státy či politické strany. Principem je …

Reklama

S reklamou se můžeme setkat každý den v různých podobách – při televizním vysílání, na billboardech, plakátech, na inzertních stránkách novin …

Satira

Satira podle Internetové jazykové příručky představuje literární druh využívající ke kritice různých jevů ironii, sarkasmus, výsměch nebo vtip. 

Sociální bublina

Sociální bublinu si můžete představit jako určitý okruh lidí, jimiž se obklopujeme. Ti pak formují naše názory, pohled na svět, …

Sociální sítě

Podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy je sociální síť internetová služba umožňující …

Spin doctoring

Spin doctoring je název pro cílené ovlivňování veřejného vnímání určité situace. Jedná se o chování, které má za cíl změnit vnímání…

Spirála mlčení

Spirála mlčení je teorie, kterou používají výzkumníci v oblasti komunikace a veřejného mínění. Říká, že ochotu vyjádřit názor…

TikTok

TikTok je populární sociální síť, která svým uživatelům umožňuje vytvářet, sledovat a sdílet patnáctisekundová až desetiminutová videa.

Tisková zpráva

Tisková zpráva (PR zpráva, zpráva pro tisk nebo ang. press release) je nástrojem marketingové komunikace, který se zasílá novinářům …

Titulek

Titulky rozdělujeme na novinový a internetový, krátký a dlouhý nebo podle funkce na popisný, informační, orientační a estetický. 

Trollové

Trollové jsou v dnešní době označením pro anonymní účastníky chatů, blogů či diskusních fór, kteří záměrně přidávají provokativní a urážlivé …

Twitter (X)

Twitter (X), založený v roce 2006, je americká sociální síť, na které uživatelé sdílí obsah pomocí tzv. tweetů. Ty mohou mít formu …

Uzávěrka

Uzávěrka nebo deadline je poslední termín, do kterého musí být práce nebo úkol splněny. Často to také může být datum a čas, kdy …

Umělá inteligence

Umělá inteligence neboli AI (Artificial Intelligence) znamená dovednost strojů napodobovat schopnosti člověka, jako je myšlení, učení se, …

Veřejnoprávní média

Veřejnoprávní média jsou druhem médií, která jsou financována z veřejných prostředků, pomocí tzv. koncesionářských poplatků.

Whistleblowing

Whistlebloweři jsou lidé upozorňující na nezákonné, nebezpečné či neférové jednání, nejčastěji uvnitř instituce, ve které působí. 

X (Twitter)

Twitter (X), založený v roce 2006, je americká sociální síť, na které uživatelé sdílí obsah pomocí tzv. tweetů. Ty mohou mít formu …

Youtube

YouTube je sociální síť, která umožňuje sdílení videí a jejich shlédnutí zdarma. Uživatelé této sítě mohou vytvořit a nahrát video, …

Zákon 106

Infozákonem či „stošestkou“ je myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákon o svobodném přístupu …

Zdroje

Než novinář zveřejní jakoukoliv informaci, měl by ji ověřit z několika na sobě nezávislých zdrojů a při tvorbě zpravodajství …

Zpráva

Zpráva jako základní a nejstarší útvar zpravodajství informuje o aktuálním dění. Musí odpovídat na základní otázky: kdo, co, …

Zpravodajství

Rozlišujeme dva základní druhy žurnalistiky, zpravodajství a publicistiku. Zpravodajství stojí na faktech a událostech. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomohli, aby tento slovník mohl existovat. Děkujeme celému autorskému týmu našeho spolku a také děkujeme US Embassy za finanční podporu.